Тайчи | Тайдзи цюан

Практиката на Тай чи

Практиката на Тай чи

По-скоро може би в момента най-значителният въпрос е: Може ли да започна да се занимавам с Тайдзи цюан, без да имам физически контакт с майстор? Възможно ли е това? Защо? Защо не?! Да започнеш да се занимаваш с тайчи, означава да започнеш: да го възприемаш, да си сензитивен към него – да знаеш за него…

Ин и Ян в движенията на Тай чи
·

Ин и Ян в движенията на Тай чи

Всички са виждали бавните и приличащи на танц движения, които се опитват да пресъздадат и илюстрират Тай чи. А от колко движения се състои практиката на тай чи? Самият термин „Тай чи” или „Тайдзи” може да се преведе като „първичното разделяне”. Първичното отделяне на всички неща от тяхното единно начало. Едновременно с това то е…

Размисли за Ци гун (чи гун) в практиката на Тай чи (тайдзи цюан)
·

Размисли за Ци гун (чи гун) в практиката на Тай чи (тайдзи цюан)

​Работа с енергията. ​Какво означава „Ци гун”? ​Често в практиката се поставя въпросът как да разбираме или какво означава, какво включва терминът „ци гун”. По начало „ци“ или „чи” има значението на енергия. Приема се предимно като жизнена енергия, но и не само. А „гун“ от своя страна носи значението на това „да работиш със…“…

Тайчи и здравето
·

Тайчи и здравето

Здравето е състояние на баланс. Но в балансираното си състояние на цялостност и единство ние не усещаме нищо. Губим усещането за себе си. Но именно защото не усещаме себе си не усещаме и здравето. Ние имаме сетивност за различията. За нещата, които различаваме. Когато сме здрави, онова което различаваме са състоянията, времето и мястото, в…