12 Даоски недоразумения в практиката на Тайдзицюан (тай чи)

Сборник с доклади от международна научна конференция 2022г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Енергийни практики в китайското изкуство на войната и мира

Сборник с доклади от международна научна конференция 2021г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Дао – път на войната и мира / Tao – the Way of War and Peace

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА: Доклади от четвъртата международна конференция по китаистика „Пътят на коприната” 2021г.
Институт Конфуций – София

Даоски бизнес решения

Сборник с доклади от международна научна конференция 2020г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Аспекти на даоизма в традиционното практикуване на тайдзи цюан (тайчи) и ушу
Aspects of Taoism in the Traditional Practicing of Taiji Quan (Tai Chi) and Wus
hu

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА: Доклади от четвъртата международна конференция по китаистика „Пътят на коприната” 2019г.
Институт Конфуций – София

Четири- или петелементалното присъствие в микро- и макроизмеренията на човешкото съществуване

Сборник с доклади от международна научна конференция 2018г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Кунг-фу в управлението на бизнеса / Kong-fu in the Management of the Business

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА: Доклади от четвъртата международна конференция по китаистика „Пътят на коприната” 2017г.
Институт Конфуций – София

Китайската „Книга на промените“ като непосредствено отражение на действителността

Сборник с доклади от международна научна конференция 2016г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Размисли в търсене на неназовимото „бойно изкуство“
Reflections in Search of the Unnamable Content of the “Martial Arts”

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА: Доклади от четвъртата международна конференция по китаистика „Пътят на коприната” 2015г.
Институт Конфуций – София

Източните бойни изкуства в стратегическото управление на бизнеса

Сборник с доклади от международна научна конференция 2015г.
Институт “Конфуций”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”