Ученикът среща своя Учител, когато е готов

Ученикът среща своя Учител, когато е готов. Вероятно майсторството на учителя е да му предаде тъкмо това, за което е готов. Такава естественост и без-усилие има в Тай чи практиката с Валери Иванов. И става възможно споделянето, докосването до умението да опознаеш силата и да й позволиш да действа – да използва пространството, да овладее формата, за да се случи Тай чи…