Вальо е учител от световна величина,

Живея от двадесет години в Германия и уроците по Тайдзи при Валери са едно от малкото неща, които страшно ми липсват. Той е учител от световна величина, все повече го осъзнавам тук. Никога няма да забравя първия урок при него, когато ми каза, че осъзнаването може да се случи всеки момент, дори при първия урок. При него за първи път ми се случи медитация в движение и така успя да разпали в мен един огън на будност и търсене, който не е спирал оттогава, за което тая в себе си безкрайна сърдечна благодарност към него.