Валери е човек, който никога няма да те остави да тичаш безсмислено в кръг,

Валери е човек, който никога няма да те остави да тичаш безсмислено в кръг, а ще ти покаже как самият ти да станеш кръга. Няма да се умори да събаря стените на твоята увереност да търсиш мъдростта извън себе си, а ще те хване за ръка и ще те заведе точно там, при тебе ти. И когато тъкмо се уплашиш, че това, което ще видиш вътре, няма изобщо да ти хареса, той ще се засмее и ще каже: „Спокойно, нали ти казах, че там няма нищо!“ и ще отидете да пиете по една бира, за да изпълните Празнотата.