Независимо дали става дума за работа,

Ученето от Валери ми е оказало огромно влияние не само в бойните изкуства, но също така ми е помогнало да променя начина, по който гледам на живота и предизвикателствата му. Независимо дали става дума за работа, за взаимоотношенията ми с хората, или за начина, по който се мотивирам, благодарение на практикуването ми с него, съм способен да се справям с всичко по позитивен начин.