Политика за поверителност

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящата Политика за личните данни е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Собственика на Интернет страницата www.chiartstory.com и всеки един от нейните Ползватели във връзка с всяко използване от Ползвателите на Интернет страницата.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА

2. Собственик на Интернет страницата www.chiartstory.com е физическо лице – Валери Бориславов Иванов, упражняващо свободна професия и самоосигуряващо се лице съгласно българското законодателство.

3. Адрес за упражняване на дейността и за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, община Столична, Район Триадица, гр. София, 1408; ж.к Стрелбище, бл. 99, вх. В, ет. 3, ап. 54, тел.: 0898 586 003, електронна поща: chiartstory@gmail.com

4. Собственикът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5. При ползване на Интернет страницата се събират само основни лични данни за ползвателите, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира чрез Интернет страницата може да включва името, адреса, имейл адреса, телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

6. Собственикът може да използва информация за ползвателите, за да:

 • предоставя услугите, които ползвателите са заявили, включително да обработва техни запитвания и да изпълнява задълженията, възникнали от договорни отношения съгласно Общите условия за ползване на Интернет страницата;
 • предоставя нова информация, пряко свързана с услуги, които ползвателите са заявили;
 • отговаря на запитвания и да предоставя поискана от ползвателите информация, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с такива запитвания;
 • използва ремаркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • търси мнения или коментари на потребителите относно предоставяните от Собственика и Интернет страницата услуги;
 • прави статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите, предоставени от Интернет страницата и Собственика;
 • осигури запазване на интереси на ползвателите във връзка с ползването на сайта или предоставените от Собственика услуги, като предоставя информация за промени в Общите условия, Политиката за поверителност или услугите.

7. Собственикът няма правото да продава, предоставя под наем или да споделя за маркетингови цели предоставената от ползвателите на Интернет страницата лична информация с трети лица. Информация за ползвателите на Интернет страницата може да бъде предавана на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на предоставянето на услуги от Собственика и изпълнението на задачи, възложени от ползвателите на Интернет страницата. 

8. Собственикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България. Собственикът на Интернет страницата не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, нито данни, които са свързани със здравето, сексуалния живот и човешкия геном на Ползвателя, с негови политически, религиозни, философски убеждения или участия.

9. С използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява изрично, че Собственикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящата Политика за поверителност и Общите условия за ползване на Интернет страницата.

10. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като видът, целите и условията за използването им са посочени по-долу в раздел Политика за бисквитки.

11. Ползвателят може да иска от Собственика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към него по електронна поща на адрес: chiartstory@gmail.com

IV. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

12. Интернет страницата разполага с малки файлове за данни, свързани с Вашето устройство, наречени „бисквитки” (cookies), които са необходими, за да може страницата да функционира правилно и Собственикът да бъде в състояние да предоставя най-подходящите услуги на ползвателите и посетителите в Интернет страницата. По-долу е предоставена информация за тези „бисквитки“ и за това как ползвателите и посетителите на страницата могат да ги управляват:

 1. Какво е бисквитка (COOKIE)?
  Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на Вашия компютър. Те се създават, когато използвате Вашия браузър и посетите Интернет страница, която използва бисквитки. Бисквитките помагат на Собственика да подобри преживяването на ползвателите и посетителите на страницата, както и да разбере как хората използват страницата и кои негови страници са най-популярни сред неговите посетители. Обичайно бисквитките съдържат малко информация като Интернет адреса на страницата, която ги е създала, валидността им и техния номер.
  Поради малкия обем информация, който съдържат, обикновено бисквитките не могат да бъдат използвани за разкриване на самоличността на ползвателите или на тяхна лична информация. Бисквитките често са крайно необходими за Интернет страници, които имат големи бази данни, изискват регистрация или ползване на потребителски профил, предоставят възможности за персонализация и други.
 1. Какви бисквитки използваме на тази Интернет страница?

Функционални (необходими) бисквитки
Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на Интернет страницата. Те не могат да бъдат деактивирани. Те не събират информация за ползвателите и посетителите и няма как да бъдат използвани за маркетингови цели.

Аналитични бисквитки
Интернет страницата използва аналитична услуга от Google Analytics, която поставя свои бисквитки, чрез които отчита посещенията на тази страница. Аналитичните данни се събират чрез анонимизиране на посетителските IP адреси, като се предават и съхраняват от Google на техни сървъри в САЩ. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google.