Ин и Ян в движенията на Тай чи

Всички са виждали бавните и приличащи на танц движения, които се опитват да пресъздадат и илюстрират Тай чи.

А от колко движения се състои практиката на тай чи?

Самият термин „Тай чи” или „Тайдзи” може да се преведе като „първичното разделяне”. Първичното отделяне на всички неща от тяхното единно начало. Едновременно с това то е в основата, „корена” на всичко проявено. Така че всичко проявено е резултат от тай чи. Всички възможни промени и движения на енергията са тай чи. Те едва ли могат да бъдат изброени и регистрирани.
Според традиционното разбиране и древната китайска „Книга на промените” (И дзин):

  • Монограмът на тайдзи – съдържа Ин и Ян
  • Той поражда четирите образа – диаграми, които описват сетивността
  • От нея се пораждат осемте врати – триграми, през които се свързваме с външния за нас свят и през които той достига до нас

Всичко останало в безкрайното множество проявления на тай чи е резултат от комбинацията на тези осем триграми:

  • в миналото, което ни определя
  • в настоящето, в което присъстваме, и
  • в бъдещето, което ни предстои

Тъй като „колко движения” се отнася до практическото изпълнение на комплексите от движения, предлагам и още един отговор:
В практиката се разглеждат осем движения на горната част на тялото и ръцете, които отговарят на осемте триграми от Книгата на промените (И дзин). Както и за пет премествания в пространството – пет стъпки на краката и долната част на тялото, които отговарят на традиционните за китайския светоглед пет елемента: метал, вода, дърво, огън и земя. Осемте врати – движения на ръцете са: пън, лю, дзи, ан, као, чоу, цай и лие. Петте премествания на краката са: да стъпиш напред, да стъпиш назад, да се обърнеш наляво, да се обърнеш надясно и да запазиш центъра (средата).

В класиката на тайдзи цюан се говори за легендарния монах Джан Санфън, считан от някои за създател на практиката на Тай Чи, независимо от това дали тя се разглежда като Ци гун или бойно изкуство. Джан Санфън нарекъл тези тринадесет приома Тайдзи (Тай чи).

Въпреки разделянето, което пораждат безкрайно многото комбинации от движения на базата на тези приоми, самата идея за достигането на Тайдзи (Тай чи) стои в основата и същността на практиката. Тази техника представлява начин и Път (Дао) за постигане на Великото единство (Тай и), съществувало в момента на Първичното разделяне (Тай дзи), на границата на непроявения потенциал на всичко (У дзи).

Как най-лесно може да се обясни теорията за Тай чи или Ин/Ян на не-китайци по най-лесен, но и също така достатъчно съдържателен начин?

Можете просто да погледнете Луната. В „лунната светлина” има Ин и Ян. Осветената страна на Луната е нейната страна Ян. Тъмната страна е нейната Ин. И двете формират цялото съществуване на Луната – видимо и невидимо. Когато светлата страна нараства, тъмната страна става малка. Когато тъмната страна нараства, светлата страна става малка.


И двете страни изглеждат противоположни, но винаги са заедно. Няма начин да ги разделим, защото те са едно и също нещо – Луната.

Тай чи (тайдзи) символът на Ин и Ян има ли нещо общо с цифрите 6 и 9?

Да, и това може да има различно обяснение. Аз предпочитам да го представям така: Когато пишем 6, започваме отвън и завъртаме кръгчето на изписването навътре. Когато пишем 9, започваме изписването от завъртането на кръгчето и след това се отдалечаваме от него навън.

Това е диханието на всички неща. Тяхното пораждане и оформяне, ограничаване и събиране от една страна. И от друга страна, тяхното отваряне, разпадане или разтваряне в енергията.
И двете в средата съдържат „у дзи” – безпределното, което е в „празнотата” и притежава едно и също качество на съдържанието вътре в кръгчето и вън от кръгчето на двете цифри. По-старото изображение на тайдзи също представя този ефект – вижте картинката. Всъщност и в двете посоки на завъртане на изписването навътре преминават през затварянето на кръгчето и водят след това до тяхното отваряне навън.
С еднакъв успех можеш да избереш и да проследиш черната част от кръга – тогава тя ще бъде Ян, а другата, бялото, ще бъде Ин. Или обратно, ако избереш да проследиш бялата част от завъртането, тя ще бъде Ян, а пък черната ще бъде Ин. Само от нас зависи кое от тях да изберем за водещо. Но нашият избор в никакъв случай няма да направи едното по-правилно и по-вярно от другото.
Може би само за пълнота трябва да кажа, че отварянето и затварянето винаги се случват едновременно, това дава постоянното присъствие на празнотата в непрекъснатите изменения на Тайдзи.

И колкото и странно да ви се струва във връзка с Ин и Ян са ме питали
Как да си намеря приятелка!

Трябва да сте убедени, че ако търсите приятел, със сигурност и той/тя търси вас, така че се опитайте да улесните и да не пречите на вашето взаимно намиране един с друг.
Връзката между Ин и Ян е в тяхната относителност и взаимно допълване, в единството на тяхното отношение. Всяко нещо има своите Ин и Ян черти. Но тяхното определяне е субективно и зависи от твоята гледна точка, а също и от гледната точка на твоя приятел или приятелка. Така връзката в едно отношение е доста многопластова и сложна – тя има своите духовно-материални, интелектуално-мисловни, психо-емоционални и жизнено-физиологични черти. Тези черти трябва да бъдат синхронизирани в относителността на личните определяния на всeки от вас, за да създадат едно общо отношение към общия център на вашата връзка (обща гледна точка).

Ако трябва да препоръчам нещо, то е, когато общувате, да се опитате да бъдете:

  • откровени с отворени и свободни възприятия
  • прями и непосредствени, честни и искрени
  • отговорни и адекватни без изкривеното посредничество на време и място, за да преосмислите, преоцените и дистанцирате преживяването си

Свързани статии